Eksempler på opgaver


Korrektur Kemomor

Korrektur: Kemomor

Kemomor er Lotte Christines personlige fortælling fra de år, hvor hendes søn Valdemar syg af kræft. Det er hendes oplevelser, hendes overvejelser og hendes erfaringer. Bogen er skrevet, fordi Lotte Christines den bog, da beskeden ramte, og hun tænkte: “Shit – min søn har kræft!”

I dag er Valdemar rask.

Kemomor er udgivet på forlaget VILSBOOK, som også håndterer salget af bogen.

 

Læs om Kemomor

Artikel om kirkegårdskultur

Artikel: Kirkegårde & sorg

Artiklen Kan kirkegården bruges til at bearbejde sorg? I takt med, at flere og flere vælger at blive begravet i fællesgrav eller får spredt asken over havet, er det relevant at kigge på, om kirkegården og det at have en grav at besøge er gavnlig for vores bearbejdelse af sorg. Der ses nærmere på sorgprocesser, betydningen for børn og på om brugen af kirkegården skal moderniseres.

 

Læs hele artiklen

Artikel om halvtomme kirkegåde

Artikel: Halvtomme kirkegårde

Artiklen Halvtomme kirkegårde - dør vi ikke mere? belyser baggrunden for, at de danske kirkegårde efterhånden står halvtomme tilbage, for det er blevet dyrt at blive begravet efter nye takster blve indført. Bl.a. derfor bliver langt flere kremeret i dag og får en lille urnegrav, bliver spredt over havet eller kommer i en fællesgrav. 

 

Læs hele artiklen

Korrektur GURUBOGEN

Korrektur: GURUBOGEN

Udkommet november 2016. Ca. 440 sider. Fyldt med ord og tanker fra en række nationale og internationale guruer, der ved det meste om innovation, iværksætteri og autentisk ledelse.

Det har været en fornøjelse at læse korrektur på bogens mange sider, for der er mange inspirerende og nytænkende mennesker at stifte bekendtskab med. Det har også været en krævende korrekturopgave, for 100 mennesker skriver på 100 forskellige måder - og det skal der tages hensyn til, så den enkelte forfatter kan genkende sin egen stil.

Læs om GURUBOGEN

Indhold til ny hjemmeside for Syddjurs erhverv

Aktuel Naturvidenskab - artikel

Artiklen Udvikling kan ikke planlægges er skrevet til tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab for at sætte fokus på mennesker med en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse. Formålet er at vise gymnasieelever og deres undervisere, at der er et hav af muligheder for jobfunktioner i private virksomheder med en naturvidenskabelig/teknisk uddannelse i rygsækken.

Bjarne Nielsen, der er kemiingeniør arbejder i den internationale fødevareingrediensvirksomhed Palsgaard som forretningsudvikler og har omkring 80 rejsedage om året.

Læs hele artiklen i Aktuel Naturvidenskab

Indhold grafik information om klimasikring

Info til borgerne

Udarbejdet informationsmateriale for Syddjurs Kommune, Natur og miljø, til borgerne.

Bl.a. er der udarbejdet en flyer om, hvorfor borgerne skal klimasikre deres boliger - både til web og trykt.

Desuden er der udarbejdet en flyer vedrørende borgernes DO's and DON'Ts vedrørende regulering af vandløb.

 

Besøg Natur og miljø

Korrektur Spildevandsplan 2015-16 Syddjurs Kommune

Spildevandsplan

I samarbejde med medarbejdere i Syddjurs Kommunes Natur og Miljøafd. gennemskrev og redigerede henriksdatter.dk kommunens Spildevandsplan 2015-16.

Kunsten i at læse korrektur og redigere et juridisk og teknisk dokument er at bevare alle de tekniske og lovmæssige detaljer samtidig med, at teksten redigeres og bliver mere læsevenlig, så borgerne både kan og vil læse dokumentet.

Læs Spildevandsplan 2015-16

Fundraising projekt Tryg via kommunikation

Fundraising

Den socialøkonomiske virksomhed Teknologi i Praksis (TIP) har ansøgt Trygfonden om midler til et spændende og vigtigt projekt, der skal sætte intuberede patienter i stand til at kommunikere under indlæggelsen.

henriksdatter.dk bistod TIP i processen fra ide til ansøgningen blev sendt til Trygfonden. 

Læs mere om det spændende projekt Tryg via kommunikation.

Læs mere om Tryg via kommunikation

Hjemmesider og indhold + contentmangement

Hjemmesider

Ansvar for redesign af Ecoparks hjemmeside samt opdatering og contentmanagement af hjemmesider hos selskaberne: Århus Miljøcenter, Kompetencecenter Affald, Århus Affald og DBHA (De Bynære Havnearealers Affaldsværk).  

Marianne Henriksen er erfaren bruger af CMS (Content Mangement System), fx Tangora Portal CMS, Ziteedit, TYPO3, Drupal, Mono.net.

Besøg hjemmeside

Redaktør på 20 fagbøger

20 fagbøger

Ansvarshavende redaktør for udgivelse af 20 fagbøger, heraf nogle med tilknyttede elektroniske faciliteter.

Eksempler: IT-rygsæk til ordblinde, Tryksårsforebyggelse i den siddende stilling, Hjælpemidler til mennesker med demens.

Ansvar for budget, timer, redaktionel planlægning, udarbejdelse, redigering, illustrationer, opsætning, korrektur og endelig pr/salg. Herunder også strategier for abonnementspakker og forretningsudvikling. 

Find titler i Hjælpemiddelbasen

Projektledelse

Digital netværksløsning

Konceptudvikler på web 2.0 formidlingsløsning til kommunale terapeuter og sagsbehandlere. Deltagelse i alle facetter fra udvikling af vision for fremtidens elektroniske faglige formidlingsplatform (viden, udveksling og debat) til ansvar for udarbejdelse af kravspecifikation.

Har udviklet strategi, overvundet intern modstand, udviklet indhold, været testperson, overvundet modstand i projektgruppen samt skrevet de endelige tekster til det første netværk. Ansvar for udarbejdelse af kravspecifikation

Eksempel på netværk

Iværksætterpilotordning Innovationsfonden

Iværksætterpilot

Hjælper meget gerne nyuddannede iværksættere, der ansøger om Innovationsfondens glimrende ordning Iværksætterpilot med at gennemgå ansøgning i forhold til opslag, innovationshøjde og formidling, så projektet står skarpt.

Næste ansøgningsfrist er 12. oktober 2016. 

henriksdatter.dk har fx hjulpet Robotic Ultrasound, der udvikler en robotstyret medicinsk skanner samt Bokkrs, der udvikler apps til booking af fx vasketider i beboelsesejendomme .

Læs om Iværksætterpilot

Fundraiser Markedsmodningsfonden

Markedsmodningsfond

Ansøgning om støtte fra Markedsmodningsfonden til test og tilpasning af prototype på anlæg til rensning af flyveaske fra træfyrede kraft/varmeværker for virksomheden Cinis Recycling.

Opgaven var at kvalitetssikre og redigere ansøgningen i samarbejde med virksomheden.

Læs om Markedsmodningsfonden

Fundraiser Fornyelsesfonden

Fornyelsesfonden

Fundraiser på ansøgning til Fornyelsesfonden samt private investorer for den grønne virksomhed 4Envi - nu Cinis Recycling. Projektet søgte midler til en prototype af et anlæg, der skulle rense tungmetaller ud af flyveaske fra halmfyrede kraft/varmeværker i Danmark.

Opgaven var at kvalitetssikre hele ansøgningen vedr. formidling og økonomi samt redigere alle tekster og dokumenter i ansøgningsmaterialet.

Desuden gav henriksdatter.dk kvalificeret bistand, da Fornyelsesfonden evaluator havde gennemgået ansøgningen. Senere matchede henriksdatter.dk virksomheden med en ny investor.

Læs om projektet

Tilfredshedsundersøgelser behovesundersøgelser

Undersøgelser

Projektleder for Ecoparks tilfredshedsundersøgelser hos 30 virksomheder. Tilfredshedsundersøgelserne undersøgte via onlinesurvey den enkelte virksomheds tilfredshed.

Stod for udarbejdelse af spørgeskema, dataindsamling, analyser, konklusioner, afrapportering samt formidling internt og eksternt.

Projektleder for udarbejdelse af Ecoparks behovsundersøgelse 2014. Behovsundersøgelsen foregik via kvalitative interviews. Udarbejdede spørgeguide, forestod interviews og behandlede materialet i form af struturering, analyser, konklusioner samt afrapportering og formidling internt og eksternt.

Læs om andre ydelser