Redaktør

Det kan være svært at bevare overblikket over og komme hele vejen rundt om større udgivelser, fx en lærebog, en antologi eller en afsluttende projektudgivelse. Måske er kompetencerne ikke i huset, måske er der ikke tid til at håndtere opgaven internt - i alle tilfælde, så kan I få hjælp.

Marianne Henriksen har været redaktør på 20 fagbøger - fra IT rygsæk til ordblinde over Fastspænding af kørestole til Hjælpemidler til mennesker med demens - ligesom hun har været redaktør på forskellige tidsskrifter.

Marianne Henriksen er hurtig til at sætte mig ind i et fagområde og forstå det. Den evne bruger hun til at skære væk, strukturere og omformulere, så stoffet formidles optimalt til målgruppen. 

Hun påtager sig også rigtig gerne at være tovholder, kontakte eksterne skribenter, holde kontakt til grafiker etc.

Man stirrer sig nemt blind på egne tekster og eget indhold - få eksterne øjne til at redigere dine artikler og udgivelser.

Få ryddet ud i indforståetheder, skabt sammenhæng i teksterne, formidlet fagtermerne og få formidlet budskaberne, så målgrupperne får stillet forståelig viden til rådighed. Viden skal deles for at skabe værdi...

Redaktør af bøger og udgivelser kontakt henriksdatter.dk, der kan hjælpe

Har du brug for hjælp til at få formidlet viden i en fagbog, antologi, lærebog eller en anden form for udgivelse?

Kontakt henriksdatter.dk