Korrektur

Hvis din tekst er fejlfri, så sender du sender et signal om, at du har styr på tingene, og at du er en seriøs spiller på markedet.

De fleste bliver irriterede, når de læser tekster med fejl. Den irritation bliver overført på dig, hvis du er afsender af teksten.

Fejl i en tekst kan være meningsforstyrrende - og i værste fald helt misvisende. Du risikerer at få sendt det modsatte budskab af sted, hvis du er afsender af en tekst med fejl.

Få derfor altid korrekturlæst, inden du sender dit vigtige brev, poster dit blogindlæg eller nyhedsbrev, sender din afslutningsrapport eller udgiver din bog. Det betaler sig.

Redigering
Måske er din tekst ikke gennemarbejdet nok til at blive korrekturlæst, så skal den redigeres.

At redigere en tekst er at gennemskrive og ordne teksten, så den fremstår gennembearbejdet og meningsfyldt. Det at redigere kræver på den ene side et stort overblik over den samlede tekst og på den anden side et godt blik for detaljerne. Så det at redigere betyder, at man veksler mellem at anskue teksten i helikopterperspektiv og samtidig holde fokus på det konkrete indhold i de enkelte sætninger. En redigering er derfor en gennemgribende gennemgang af teksten.

Prisen for korrektur afhænger helt af tekstens beskaffenhed og omfang. Få et tilbud på din opgave... 

Når du selv har skrevet en tekst, så ved du godt, hvad der burde stå. Derfor bliver du "blind" på din egen tekst og opdager ikke nødvendigvis fejl.

Korrektur af bøger, rapporter, hjemmesider etc. kontakt henriksdatter.dk

Tekster med fejl signalerer, at du er et rodehoved uden sans for detaljer. Korrekte tekster signalerer, at du har styr på dine ting. 

Kontakt henriksdatter.dk