Forsideillustration Funding+Formidling by henriksdatter.dk
Ord til tiden
Kontakt henriksdatter.dk

Den gode historie er vejen til forståelse

Få hjælp til at finde og skrive de historier, der flytter noget i verden

Om engagement i Vild med ORD

Vild med ORD

Jeg er vild med ord - derfor lægger jeg noget frivilligt arbejdskraft i foreningen Vild med ORD. Foreningen afholder hvert år den måske hyggeligste litteraturfestival i Aarhus på Godsbanen. Formålet med festivalen er at få både dem, der ikke er vokset op med bogreoler og dem der er til at snuse til litteratur og ord.

Mit bidrag som bestyrelsesmedlem er at søge fondsmidler hjem, opdatere hjemmeside og deltage i markedsføringsgruppen.

Jeg er vild med ord - og frivilligt arbejde. 

Anbefaling af Funding+Formidling by henriksdatter.dk

Anbefaling

Jeg havde fornøjelsen af at nyde godt af Mariannes kompetencer i forbindelse med et omfattende bogprojekt, GURUBOGEN. Marianne skulle bidrage med grundig indholds- og korrekturlæsning på ikke mindre end 400 ganske komplekse business-sider.

Ikke alene læste hun yderst kompetent korrektur, men hun kom også med relevante indspark til indhold og opbygning af bogen. Hendes indsats har været en uvurderlig hjælp i forhold til, at GURUBOGEN endte med at blive så tilfredsstillende, som den gjorde...

Om nyhedsbreve

Nyhedsbreve virker

E-mailmarkedsføring eller nyhedsbreve virker og er en bedre investering end fx Facebook-annoncering.

Nyhedsbreve kan udover at sælge også fortælle historier og fastholde dine kunder og læsere over tid.

Jeg kan hjælpe dig med at få lavet det rigtige indhold, sætte nyhedsbrevet op og lave automatiserede udsendelser af det.

Vi kan lave en fast månedlige aftale, som sikrer at du ikke selv skal have styr på dit nyhedsbrev og indholdet.

Korrekte og gennemarbejdede tekster signalerer overskud...

Korrekturlæsning af store og små tekster

Korrektur

Det er en rigtig god investering at få læst korrektur på dine små og store tekster, fordi fejl signalerer sløsethed og fordi fejl kan koste dyrt. Jeg læser grundig korrektur på alle slags tekster. Bl.a. har jeg læst korrektur på avisen Kommunen - de skriver:

Marianne har et skarpt blik for både de overordnede linjer og de små, vigtige detaljer. Hun har bistået os med redigering af vores avis målrettet kommunale beslutningstagere, og det har hun gjort på særdeles kompetent vis. Marianne er vidende, grundig, flittig og sprogligt skarp, og desuden er hun godt selskab, som spreder engagement og humør. Min bedste anbefaling.
Anni Kristensen, redaktionschef på kommunen.dk

Artikel: Unge & uddannelse

For at sætte fokus på kandidater med en naturvidenskabelig eller teknisk baggrund og mulighederne for en karriere i private virksomheder har tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab fået udarbejdet en artikel, hvor Marianne Henriksen har besøgt kemiingeniør Bjarne Nielsen. Han arbejder som forretningsudvikler hos Palsgaard, der udvikler ingredienser til fødevarer.

Formålet med artiklen er at få flere unge til at vælge en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse. Aktuel Naturvidenskab udgives i et samarbejde mellem 6 danske forskningsinstitutioner.

Artikel om ordblindhed

Artikel: Ordblindhed

For langt de fleste er det at være ordblind fuldstændig ukendt land. I denne artikel, hvor Marianne Henriksen har besøgt Gitte, sættes der fokus på alle de udfordringer og problematikker, man møder som ordblind. Artiklen var med til at sætte fokus på, at ordblindhed/dysleksi ikke kan trænes væk, men der kan i stedet kompenseres med en lang række it-hjælpemidler. 

Artiklen blev oprindeligt skrevet til tidsskriftet HIT (Handicap og IT), der blev udgivet af Hjælpemiddelinstituttet. HIT satte i en årrække særligt fokus på brugen af it-hjælpemidler til mennesker med dysleksi og var ophav til begrebet IT-rygsæk.

God formidling af et projekt er vejen til fondsstøtte...

Freelance tekster

Hvis du vil bevare den gode kontakt med dine nuværende og kommende kunder, så er det selvfølgelig vigtigt med de rigtige ydelser, men det er altså også vigtigt, at du husker at kommunikere med dem.

Husker I at kommunikere med jeres kunder og brugere af virksomhedens ydelser? Hvis ikke, er det så fordi I mangler en kommunikationsmedarbejder til at løse opgaverne.   

Benyt evt. en freelancer, så I får kommunikeret jeres ydelser og får fortalt jeres gode historier. 

Få udarbejdet oversigt over mulige fonde

Fondsoversigter

Der findes mere end 14.000 fonde alene i DK. Nogle giver udelukkende midler til foreninger andre kun til virksomheder - nogle giver kun til humanitære formål andre kun til lokale organisationer.

Det er derfor en uoverkommelig opgave at finde rundt i de mange fonde og puljer og få øje på den fond eller pulje, der kan tænkes at støtte lige netop dit projekt.

Spar tiden og få udarbejdet en bearbejdet liste over potentielle fonde til dit projekt.

Fondsansøgning

Fondsansøgning

Hvis dit gode projekt skal have støtte fra en fond eller pulje, så er du nået et godt stykke ad vejen, hvis du har en grundig projektbeskrivelse og et realistisk gennemarbejdet budget.

Det næste skridt et at få målrettet præsentationen af projektet til den valgte fond/pulje. Det kan være vanskeligt selv at skrive ansøgningen, da man nemt får tunnelsyn og glemmer at kigge på sit projekt udefra. Derfor er det altid godt at få en ekstern til at hjælpe med ansøgningen.